האם בעקבות הרכבת הקלה גינת דקר צפויה להיעלם?

התכנונים מראים כי הקו האדום של הרכבת הקלה צפוי לעבור על גינת דקר הפופולרית, מה יהיה סופה?